4.SINIF YAYINLARIMIZ


Akıllı tahtaya Uyumlu,Problem Çözme Teknikleri,


Akıllı tahtaya Uyumlu,Yeni Müfredata Uygun


Akıllı tahtaya Uyumlu,Yeni Müfredata Uygun


Akıllı tahtaya Uyumlu,Yeni Müfredata Uygun


Akıllı tahtaya Uyumlu,144 sayfa course book,80 sayfa activity and material book


Akıllı tahtaya Uyumlu,Yeni Müfredata Uygun


Konuları hatırlatmaya yönelik uygulamalar.


Programa uygun hazırlanmış konu başlıkları.


Bütün dersleri içermektedir.Türkçe,Matematik ,Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Soruları


Okuma-Anlama-Uygulama Çalışmaları


Bütün dersleri içermektedir.


Matematik 482 Soru Türkçe 246 Soru Fen Bilimleri 190 Soru Sosyal Bilgiler 170 Soru


Problem çözme becerisi 201 Etkinlik 319 Test sorusu


%100 Yerli müfredat 281 Etkinlik 182 Test sorusu


Akıl Oyunları kitabının hazırlanmasında çoklu zeka kuramı öğrenci merkezli öğrenme modelleri örnek alınmıştır.


Okuduğunu anlama etkinlikleri Genel tekrar testleri Karne kılıfı hediyeli


Programa uygun hazırlanmış ünite başlıkları Kazanımlara uygun özet konu anlatımları


Akıllı tahtalara uyumlu Gün gün çalışma yapraklı


Bütün dersleri içermektedir. Programa uygun hazırlanan klasik ve alternatif sorularla zenginleştirilmiş testler


Problem kurma örnekleri ve problem kurma uygulamaları Çözümlü problemler ve yeni sisteme uygun hazırlanmış problemler


Öğrencinin yaparak ve yaşayarak bulmasını hedefleyen uygulamalar Çoktan seçmeli sorular Bir eğitim yılını kapsayan genel değerlendirme testleri